Đầu tư phát triển

VATM đảm bảo sẵn sàng khai thác trở lại Cảng HK Điện Biện

VATM đảm bảo sẵn sàng khai thác trở lại Cảng HK Điện Biện

Trong các ngày 23, 24/10/2023, Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công dự án “Đài kiểm soát không lưu Điện Biên”, đồng thời chủ trì cuộc họp về hạng... Xem chi tiết
Quyết tâm đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ Quản lý bay thuộc dự án “Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”

Quyết tâm đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ Quản lý bay thuộc dự án “Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”

Ngày 10 tháng 8 năm 2023 cá cược bóng đá trực tuyến triển khai thi công gói thầu XD02 “Thi công xây dựng công trình và các công việc khác” thuộc dự án thành phần 2 “Các công trình... Xem chi tiết